Trang nhà
Mua hàng
Trung tâm
Khách hàng
Mẫu thử
miễn phí


Kinh Nghiệm Dịch vụ Chăm sóc khách hàng NatureMedic

Kỹ năng nghiệp vụ chăm sóc khách hàng chính là sự luyện tập của chúng tôi để tiến xa trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp thay cho những kinh nghiệm phục vụ trước đây. Do đó,chúng tôi có thể làm tốt hơn và nâng tầm sự khác biệt thương hiệu NatureMedic® so với những nhãn hiệu khác.

Nhân viên của trung tâm chăm sóc khách hàng tại NatureMedic® luôn mang lại sự thân thiện và những giải pháp cụ thể cho khách hàng dựa trên những kinh nghiệm vượt trội về sản phẩm Fucoidan. Chúng tôi luôn làm hết khả năng của mình để đem đến một giải pháp tối ưu, luôn xem sức khỏe và lợi ích của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và luôn xử lý tình huống trong việc suy nghĩ từ khía cạnh và quan điểm của khách hàng .

Nature Medic LLC
2227 W 190th Street
Torrance CA 90504 U.S.A
Giờ làm việc(PST)
• Thứ 2 – Thứ 6
9:00 am đến 06:00 pm
Điện thoại miễn phí
• Tiếng Anh
• Tiếng Trung
• Việt
• Hàn
• Nhật
• Tây Ban Nha
Điện thoại trực tiếp ( Hoa Kỳ & các nước khác)
• Mỹ và Canada
• Việt Nam
• Hàn Quốc
  1544-3815
• Hồng Kông
• Trung Quốc
• Singapore
E mail
info@fucoidan3plus.com
Fax
1-424-329-0066
SNS Communication
• English
U.S.A, Canada
  +1-310-508-1227
• 中国語
美国 ,台湾, 香港, 中国
  naturemedic
  naturemedic
• 한국어
미국 ,한국
naturemedic2014
(미국)
네이쳐메딕후코이단
(한국)
• Tiếng việt
U.S.A, Vietnam
無料サンプルのお申し込み
Sản phẩm mẫu miễn phí
Yêu cầu sản phẩm mẫu
Mua
Để biết thêm thông tin
Khách hàng ở Việt Nam,
xin liên hệ :
"Let us thank God for calling us to be a part of such a noble work."
- Mother Mary Potter
Romans 8:35-39
Bản quyền thuộc về Nature Medic LLC, đã đăng ký 2017-2020.
2227 W 190th Street, Torrance, CA 90504, U.S.A
*The products and the information provided about specific products on or through this site have not been evaluated by the United States Food and Drug Administration and are not approved to diagnose, treat, cure or prevent disease. The information provided on this site, product labeling or packaging is for informational purposes only and is not intended as a substitute for advice from your physician or other health care professional. You should not use the information on this site for diagnosis or treatment of any health problem or for prescription of any medication or other treatment