Trang nhà
Mua hàng
Trung tâm
Khách hàng
Mẫu thử
miễn phí

Lợi ích của Fucoidan về Khoa học và Sức khỏe

Nghiên cứu được công bố về Fucoidan đã tăng lên gấp ba lần từ giữa năm 2000 đến 2010. Những tảo này có nguồn gốc polymer carbohydrate biển mang lại nhiều lợi ích có giá trị về sức khỏe. Các dữ liệu gần đây về độc tính và sự hấp thụ của Fucoidan được trình bày chi tiết cùng với một cuộc thảo luận về sự so sánh tính hoạt động của phân số Fucoidan từ các nguồn khác nhau.
Một số nhà khoa học đã báo cáo hệ thống tách riêng của Fucoidan từ một số loại tảo biển khác nhau. Fucoidan đã được công nhận là có một vai trò trong sinh học của tảo biển, và kiểm tra hoạt tính của nó trong một số hệ thống sinh học. Hiện tại, sự quan tâm nghiên cứu về Fucoidan mang tính toàn cầu. Nghiên cứu diễn ra tại Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc thêm vào Châu Âu và Châu Mỹ. Những đường liên kết sau đây sẽ dẫn bạn tới các cơ sở dữ liệu khoa học, nơi mà bạn sẽ tìm thấy rất nhiều bài báo và nghiên cứu về những lợi ích sức khỏe của Fucoidan, cũng như các thông tin khác liên quan đến Fucoidan.

Ngoài ra còn có thêm các ứng dụng tiềm năng cho các sản phẩm Fucoidan trong y học bổ sung và các ứng dụng tại chỗ.
Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ Y học Học viện Y tế Quốc gia
PubMed là một công cụ tìm kiếm miễn phí truy cập chủ yếu là MEDLINE cơ sở dữ liệu tài liệu tham khảo và tóm tắt về khoa học đời sống và các chủ đề y sinh học. Thư viện Hoa Kỳ Y khoa Quốc gia (NLM) tại Viện Y tế quốc gia duy trì cơ sở dữ liệu về Fucoidan hơn 2,000 bài báo được liệt kê trong PubMed. Xin vui lòng gõ từ có liên quan đến vấn đề sức khỏe của bạn cùng với từ "Fucoidan" trong hộp tìm kiếm.
Một văn bản đầy đủ cơ sở dữ liệu khoa học các bài báo cung cấp tạp chí hàng đầu từ 4,000 tạp chí
ScienceDirect là trang web được điều hành bởi nhà xuất bản Anh-Hà Lan Elsevier. Nó là một nền tảng để truy cập gần 4,000 tạp chí khoa học. Đối với hầu hết các bài báo tóm tắt được miễn phí. hơn 4,000 bài báo liên quan đến Fucoidan được liệt kê trong ScienceDirect. Xin vui lòng gõ từ có liên quan đến vấn đề sức khỏe của bạn cùng với từ "Fucoidan" trong hộp tìm kiếm


無料サンプルのお申し込み
Sản phẩm mẫu miễn phí
Yêu cầu sản phẩm mẫu
Mua
Để biết thêm thông tin


"Let us thank God for calling us to be a part of such a noble work."
- Mother Mary Potter
Romans 8:35-39
Bản quyền thuộc về Nature Medic LLC, đã đăng ký 2017-2020.
2227 W 190th Street, Torrance, CA 90504, U.S.A
*The products and the information provided about specific products on or through this site have not been evaluated by the United States Food and Drug Administration and are not approved to diagnose, treat, cure or prevent disease. The information provided on this site, product labeling or packaging is for informational purposes only and is not intended as a substitute for advice from your physician or other health care professional. You should not use the information on this site for diagnosis or treatment of any health problem or for prescription of any medication or other treatment